cm-02nech_modul

CM-02NECH-162

  • Карактеристики

Преклопник за поврзување до 4 внатрешни единици-домофони на еден позив