Дигитални надворешни единици

wl-03nl_cyfrowy_panel_domofon_genway

Дигитални надворешни единици

  • Карактеристики

WL-O3NL-E   Алуминиумска школка,позив со шифра,отварање врата со шифра, до 400 позива, напојување PS-2E
WL-O3NL-A-E   Алуминиумска школка,позив со шифра,отварање врата со шифра и картица, до 400 позива, напојување PS-2E