KENTEC K3000 Конвенционален контролен панел за детекција и дојава на пожар

thumb330x330_594

KENTEC K3000 Конвенционален контролен панел за детекција и дојава на пожар

  • Карактеристики

Серијата К3000 Конвенционални Контролни Панели за Детекција и Дојава на Пожар се предлага во варијанта со 12 и повеќе зони за дојава, со што ги нуди сите можности кои се карактеристични за еден конвенционален контролен панел.

* Одговараат на барањата на BS5839:Дел 4: 1988 * 12 – 48 зони стандардно (повеќе зони – по барање) * Излези – општи за аларм и повреда * Гарантирана непрекинатост на линијата дури и при демонтиран автоматски известувач * Remote signal contact and isolate * „one man” тест по зони * Избор на зона при работа со огноотпорни уреди * Зонски излези со суви контакти * Можност за изолирање на зоната * Компатибилно со повеќето конвенционални детектори * Можност за вклучување на дополнителни звучни картички за втор степен на алармот