KENTEC Syncro GUIDE Графички кориснички интерфејс за контрола на системите за детекција и дојава на пожар

thumb330x330_794

KENTEC Syncro GUIDE Графички кориснички интерфејс за контрола на системите за детекција и дојава на пожар

  • Карактеристики

Syncro GUIDE софтверски интерфејс за детекција и дојава на пожар представува интерактивно графичко изразување на информации за изградени системи за детекција и дојава на пожар со средна и голема сложеност.
• Избор од текст, графика или список на алармни состојби
• Целосна анализа на состојбата
• Целосна архива на состојбата
• Лесен за програмирање
• Обезбеденост на системот
• Конкурентна цена во споредба со други соодветни системи
• Лесен за работа
• Неограничени можности за создавање на карти и оптичко приближување
• Подржка на стотици графици
• Дисплеј и контрола на множество панели за детекција и дојава на пожар
• Можност за преглед на историјата на состојбата и нивно пренесување во HTMLдокументот